• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 77.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.797
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 16.503
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 17
  • เวียตนาม ภาพถ่ายจาก AG Gilmore

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด