เวียตนามคู่มือการออกเสียง

[Tiếng Việt]

สมัครเพื่อ เวียตนาม ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 77.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 3.619
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 17.610
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 56
  • เวียตนาม ภาพถ่ายจาก AG Gilmore
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด