• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 77.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.716
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 16.328
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 7
  • เวียตนาม

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด