เวียตนามคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เวียตนาม [Tiếng Việt] สมัครเพื่อ เวียตนาม ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 77.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.423
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 12.161
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 64
เวียตนาม

ภาพถ่ายจาก ctsnow