• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 41.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.440
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 46.544
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 0
  • ยูเครน

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด