• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 41.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.466
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 46.638
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2
  • ยูเครน ภาพถ่ายจาก Zorge Richard

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด