อุดมูร์ต พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับTatar Swadesh list

ภาษา: อุดมูร์ต [udm] กลับไปยังอุดมูร์ต

หมวดหมู่: Tatar Swadesh list ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงTatar Swadesh list

6คำที่ติดแท็กโดย"Tatar Swadesh list". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร