อุดมูร์ตคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: อุดมูร์ต [удмурт кыл] สมัครเพื่อ อุดมูร์ต ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 550.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 18
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.118
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 71