• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 550.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 18
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.127
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 65

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด