ตาตาร์ พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับшәхесләр

ภาษา: ตาตาร์ [tt] กลับไปยังตาตาร์

หมวดหมู่: шәхесләр ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงшәхесләр

122คำที่ติดแท็กโดย"шәхесләр". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร