ตาตาร์ พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับсыйфат (จากการчаршаулыไปยังкасыклы)

ภาษา: ตาตาร์ [tt] กลับไปยังตาตาร์

หมวดหมู่: сыйфат ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงсыйфат