• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 197
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 252.487
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 0
  • ตาตาร์ ภาพถ่ายจาก Dmitry Boyarin

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด