ตาตาร์คู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ตาตาร์ [Tatarça] สมัครเพื่อ ตาตาร์ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 184
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 229.225
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 580