• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 192
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 246.200
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 500
  • ตาตาร์ ภาพถ่ายจาก Dmitry Boyarin

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด