ตุรกี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับchemical element

ภาษา: ตุรกี [tr] กลับไปยังตุรกี

หมวดหมู่: chemical element ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงchemical element

94คำที่ติดแท็กโดย"chemical element". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร