• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 150.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 4.381
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 42.740
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 28.750
  • ตุรกี ภาพถ่ายจาก Frank Kovalchek

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด