ตุรกีคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ตุรกี [Türkçe] สมัครเพื่อ ตุรกี ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 150.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 3.950
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 38.049
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 34.225
ตุรกี

ภาพถ่ายจาก arteunporro