คลิงออน พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับmonosyllable

ภาษา: คลิงออน [tlh] กลับไปยังคลิงออน

หมวดหมู่: monosyllable ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงmonosyllable

6คำที่ติดแท็กโดย"monosyllable". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร