• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: ์N/A
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 37
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.045
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 85
  • คลิงออน

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด