คลิงออนคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: คลิงออน [tlhIngan Hol] สมัครเพื่อ คลิงออน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: ์N/A
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 33
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.045
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 84
คลิงออน

ภาพถ่ายจาก Marcin Wichary