เตลูกู พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับwater

ภาษา: เตลูกู [te] กลับไปยังเตลูกู

หมวดหมู่: water ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงwater