เตลูกู พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับgreeting

ภาษา: เตลูกู [te] กลับไปยังเตลูกู

หมวดหมู่: greeting ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgreeting