เตลูกู พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับcountry

ภาษา: เตลูกู [te] กลับไปยังเตลูกู

หมวดหมู่: country ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcountry

1คำที่ติดแท็กโดย"country". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร