เตลูกูคู่มือการออกเสียง

[తెలుగు]

สมัครเพื่อ เตลูกู ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 80.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 233
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 720
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 376
  • เตลูกู ภาพถ่ายจาก Kiran Kumar
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด