• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 80.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 193
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 704
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 329
  • เตลูกู ภาพถ่ายจาก Kiran Kumar

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด