เตลูกูคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: เตลูกู [తెలుగు] สมัครเพื่อ เตลูกู ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 80.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 174
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 663
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 357