ทมิฬคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ทมิฬ [தமிழ்] สมัครเพื่อ ทมิฬ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 50.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 401
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.956
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 383