• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 50.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 432
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 2.113
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 137
  • ทมิฬ ภาพถ่ายจาก Simply CVR

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด