• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 10.300.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 0
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 0
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 18

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ยังไม่มีคำในรายการนี้

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด