สวาฮิลี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับgrandfather

ภาษา: สวาฮิลี [sw] กลับไปยังสวาฮิลี

หมวดหมู่: grandfather ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrandfather

0คำที่ติดแท็กโดย"grandfather".

ไม่มีคำในหมวดหมู่นี้.
คุณต้องการเพิ่มคำ?