สวาฮิลี พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับgrandfather

ภาษา: สวาฮิลี [sw] กลับไปยังสวาฮิลี

หมวดหมู่: grandfather ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงgrandfather

1คำที่ติดแท็กโดย"grandfather". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร