สวาฮิลีคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: สวาฮิลี [Kiswahili] สมัครเพื่อ สวาฮิลี ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 45.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 141
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 615
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.184
สวาฮิลี

ภาพถ่ายจาก madpai