• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 9.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.938
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 68.782
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 5
  • สวีดิช ภาพถ่ายจาก Skubasteve834

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด