• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 9.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.921
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 68.547
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 8
  • สวีดิช

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด