โชน่า พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับcountries (จากการZimbabweไปยังZimbabwe)

ภาษา: โชน่า [sn] กลับไปยังโชน่า

หมวดหมู่: countries ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcountries

1คำที่ติดแท็กโดย"countries". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร