โชน่าคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: โชน่า [chiShona] สมัครเพื่อ โชน่า ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 7.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 25
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 63
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 107