• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.200.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 281
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 4.842
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.990
  • สโลเวเนีย ภาพถ่ายจาก Andrejj

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด