• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.200.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 279
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 4.756
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2.036
  • สโลเวเนีย

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด