สโลวักคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: สโลวัก [Slovenčina] สมัครเพื่อ สโลวัก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 467
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 8.984
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 4
สโลวัก

ภาพถ่ายจาก Soylentgreen23

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก