• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 512
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 9.064
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 5
  • สโลวัก ภาพถ่ายจาก Joseph Bautista

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด