สโลวักคู่มือการออกเสียง

[Slovenčina]

สมัครเพื่อ สโลวัก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 600
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 9.639
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 259
  • สโลวัก ภาพถ่ายจาก Joseph Bautista
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด