ซิซิลีคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ซิซิลี [Sicilianu] สมัครเพื่อ ซิซิลี ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 37
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.738
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.102