• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 39
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1.738
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.118
  • ซิซิลี ภาพถ่ายจาก Scott Wylie

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด