• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.850.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 19
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 696
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 137
  • ซาร์ดิเนีย ภาพถ่ายจาก Gianni Careddu

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด