• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 363.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 9
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 104
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 122
  • Yakut ภาพถ่ายจาก Yakutia Travel

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด