รัสเซีย พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับсущeствитeльноe (จากการротмистрไปยังбурбуль)

ภาษา: รัสเซีย [ru] กลับไปยังรัสเซีย

หมวดหมู่: сущeствитeльноe ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงсущeствитeльноe