รัสเซียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: รัสเซีย [Русский] สมัครเพื่อ รัสเซีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 285.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 19.000
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 185.762
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 552
รัสเซีย

ภาพถ่ายจาก Argenberg