• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 285.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 22.325
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 215.915
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 80
  • รัสเซีย ภาพถ่ายจาก Alexey Yuzhakov

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด