รัสเซียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: รัสเซีย [Русский] สมัครเพื่อ รัสเซีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 285.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 17.825
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 174.486
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 87
รัสเซีย

ภาพถ่ายจาก Argenberg