• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 285.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 21.983
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 213.436
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 16
  • รัสเซีย

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด