รัสเซียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: รัสเซีย [Русский] สมัครเพื่อ รัสเซีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 285.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 19.123
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 187.524
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 34
รัสเซีย

ภาพถ่ายจาก Argenberg