โรมาเนีย พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับförnamn (จากการLiviaไปยังOlivia)

ภาษา: โรมาเนีย [ro] กลับไปยังโรมาเนีย

หมวดหมู่: förnamn ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงförnamn

33คำที่ติดแท็กโดย"förnamn". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร