โรมาเนียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: โรมาเนีย [Română] สมัครเพื่อ โรมาเนีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 24.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.239
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 22.001
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 8
โรมาเนีย

ภาพถ่ายจาก camilg