• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 24.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.283
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 22.212
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 0
  • โรมาเนีย

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด