โรมาเนียคู่มือการออกเสียง

[Română]

สมัครเพื่อ โรมาเนีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 24.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.451
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 23.806
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 67
  • โรมาเนีย ภาพถ่ายจาก Camil Ghircoias
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด