• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 24.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.290
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 22.232
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 25
  • โรมาเนีย ภาพถ่ายจาก Camil Ghircoias

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด