โปรตุเกส พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับfármacos

ภาษา: โปรตุเกส [pt] กลับไปยังโปรตุเกส

หมวดหมู่: fármacos ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfármacos