โปรตุเกสคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: โปรตุเกส [Português] สมัครเพื่อ โปรตุเกส ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 230.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 19.132
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 115.150
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 7
โปรตุเกส

ภาพถ่ายจาก senioscopia

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก