• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 230.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 20.446
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 116.477
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 0
  • โปรตุเกส ภาพถ่ายจาก Justin Vidamo

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด