• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 230.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 20.138
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 116.137
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1
  • โปรตุเกส

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด