หาเลนโกคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: หาเลนโก [Palenquero] สมัครเพื่อ หาเลนโก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 3.500
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 4
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 1
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 109

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก