โปลิชคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: โปลิช [Polski] สมัครเพื่อ โปลิช ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 50.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 4.836
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 64.505
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 5
โปลิช

ภาพถ่ายจาก hsivonen