• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 50.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 5.094
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 82.578
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 14.560
  • โปลิช ภาพถ่ายจาก hsivonen

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด