• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 50.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 5.174
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 88.299
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 9.072
  • โปลิช ภาพถ่ายจาก Aitor Garcia Viñas

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด