ปาเปียเมนโต้ คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการdeklaráไปยังbalia)

ภาษา: ปาเปียเมนโต้ [Papiamentu] กลับไปยังปาเปียเมนโต้

822 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังปาเปียเมนโต้ [Papiamentu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ deklarádeklará
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ baluábaluá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ balotábalotá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ deklinádekliná
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ balorábalorá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bahabaha [east, kız isimleri, erkek isimleri]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ añadíañadí
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ degenerádegenerá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bendishonábendishoná
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ debutádebutá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ blèndublèndu
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ blentblent
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bistibisti
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bishitábishitá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ defendédefendé
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bidabida
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ definídefiní
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ biahabiaha
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bentabenta
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ delisiadelisia
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ambishonáambishoná
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ baibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ chupachupa [Salitang kalye, salitang kanto, salitang balbal, Tagalog slang, pedestrian language, Balbal]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ comecome [motion, verb, slang, to eat]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ birabira [Nome próprio, cerveza, acqua, veneziano, traslato]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ balbal [Zamanalif, food&shopping, honey, svenska substantiv, number, NL AUB]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ butabuta [melléknév, butność, zarozumiałość, próżność, zachowanie się, names]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bitbit [noun, computer science, informática, 鸭子;笔, tool, Computing, informàtica]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cantacanta [gramática, pronomes relativos, canta, verb - present, verb - present tense]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ baliabalia [languages, rzeczownik, noun, pranie, bielizna, odzież, pluskać się]