ปาเปียเมนโต้ คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการbaloráไปยังbia)

ภาษา: ปาเปียเมนโต้ [Papiamentu] กลับไปยังปาเปียเมนโต้

822 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังปาเปียเมนโต้ [Papiamentu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ balorábalorá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bahabaha [east, kız isimleri, erkek isimleri]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ añadíañadí
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cumplicumpli
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ avisáavisá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dañadaña
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ debolbédebolbé
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ atmiráatmirá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cuminsácuminsá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ balotábalotá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ baluábaluá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ chansachansa
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ chiflachifla
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ chokachoka
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ chulachula [adjetivo., city, Georgia, Tift County]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ barikadiábarikadiá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ chuliachulia
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ confirmáconfirmá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ conseháconsehá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ atministráatministrá
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ baibai [yes, noms de langues, 汉语拼音, roge e negre, Tibeto-Burman language, Dali region, Yunnan, yellow mist]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ birabira [Nome próprio, cerveza, acqua, veneziano, traslato]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ balbal [Zamanalif, food&shopping, honey, svenska substantiv, number, NL AUB]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ butabuta [melléknév, butność, zarozumiałość, próżność, zachowanie się, names]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bitbit [noun, computer science, informática, 鸭子;笔, tool, Computing, informàtica]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ blasblas
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ cantacanta [gramática, pronomes relativos, canta, verb - present, verb - present tense]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ baliabalia [languages, rzeczownik, noun, pranie, bielizna, odzież, pluskać się]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ armaarma [nom, weapon, espasa, fusil, sostantivo, soul]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ biabia [Irish noun, focal coitianta]