ปาเปียเมนโต้ คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง (จากการnosไปยังApril)

ภาษา: ปาเปียเมนโต้ [Papiamentu] กลับไปยังปาเปียเมนโต้

768 คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง. กลับไปยังปาเปียเมนโต้ [Papiamentu]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nosnos [nominative, body part]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ susu
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mimi [pronoun, nota musicale, sostantivo, alphabet - greek, alfabet - grec]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ falisfalis
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AyóAyó
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sisi [music, musical terms, musical notation, verbs, conjugation, časovanie, si, sier, verb, to say, sakyti, nota musical, música, notas musicales, notes, nota musicale, sostantivo, verbo]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nono [conjunction]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ hidrógenohidrógeno [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nikelnikel [Kimya terimleri, kimyasal elementler, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ platinaplatina [metal]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ fòsfòrfòsfòr [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ yodiyodi [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kuekkuek [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zimzim [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ blekibleki [verb, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ plataplata [joyas, chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nitrógenonitrógeno [chemical element]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ boluntadboluntad
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ puyitopuyito
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ welowelo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ o'c'tobero'c'tober
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ NovemberNovember [month]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ MihoMiho [male names]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lunananlunanan
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ junijuni [months, Monate, chronology]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dianandianan
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ augustusaugustus [enologia - celler, vi - celler, wine - winery, food and drink - Catalan winery]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dialunadialuna
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ diaransondiaranson
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AprilApril [female names, first names, noun, month]