ปาเปียเมนโต้ พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับvegetable (จากการKoperไปยังKoper)

ภาษา: ปาเปียเมนโต้ [pap] กลับไปยังปาเปียเมนโต้

หมวดหมู่: vegetable ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvegetable

1คำที่ติดแท็กโดย"vegetable". ลำดับ ตามวันที่ | ตามความนิยม | ตามลำดับตัวอักษร