ปาเปียเมนโต้คู่มือการออกเสียง

[Papiamentu]

สมัครเพื่อ ปาเปียเมนโต้ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 330.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 79
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 151
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 782
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด