ปาเปียเมนโต้คู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: ปาเปียเมนโต้ [Papiamentu] สมัครเพื่อ ปาเปียเมนโต้ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 330.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 67
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 149
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 768