โอจิเบียคู่มือการออกเสียง

[ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ]

สมัครเพื่อ โอจิเบีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 55.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 16
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 118
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 34
  • โอจิเบีย ภาพถ่ายจาก Public domain
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด