• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 55.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 15
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 114
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 32
  • โอจิเบีย ภาพถ่ายจาก Public domain

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด