โอจิเบียคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: โอจิเบีย [ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ] สมัครเพื่อ โอจิเบีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 55.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 15
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 114
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 34