อ็อกซิตันคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: อ็อกซิตัน [Occitan] สมัครเพื่อ อ็อกซิตัน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 21
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.432
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 338
อ็อกซิตัน

ภาพถ่ายจาก ktylerconk