• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 22
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 3.431
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 350
  • อ็อกซิตัน ภาพถ่ายจาก Andyblind

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด