นอร์เวย์ พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับfirst name

ภาษา: นอร์เวย์ [no] กลับไปยังนอร์เวย์

หมวดหมู่: first name ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfirst name