นอร์เวย์ พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับförnamn

ภาษา: นอร์เวย์ [no] กลับไปยังนอร์เวย์

หมวดหมู่: förnamn ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงförnamn