• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 5.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.201
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 10.135
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 12.429
  • นอร์เวย์

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด