นอร์เวย์คู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: นอร์เวย์ [Norsk bokmål] สมัครเพื่อ นอร์เวย์ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 5.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.141
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 9.818
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 11.656
นอร์เวย์

ภาพถ่ายจาก lander2006