ดัตช์ พจนานุกรมการออกเสียง:คำที่เกี่ยวข้องกับcharacteristics (จากการboringไปยังargeloos)

ภาษา: ดัตช์ [nl] กลับไปยังดัตช์

หมวดหมู่: characteristics ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcharacteristics