• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 30.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 4.466
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 50.780
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 21
  • ดัตช์ ภาพถ่ายจาก David Evers

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด