• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 30.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 4.387
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 49.629
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 129
  • ดัตช์

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด