• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 5.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 70
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 11.743
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2
  • Low German ภาพถ่ายจาก Jürgen Howaldt

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด