• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 5.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 66
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 11.734
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด