น่านต่ำสุดคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: น่านต่ำสุด [闽南语] สมัครเพื่อ น่านต่ำสุด ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 15.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 448
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 10.251
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 188

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก