• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 42.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 80
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 89
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 454
  • พม่า

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด