พม่าคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: พม่า [Myanmasa] สมัครเพื่อ พม่า ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 42.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 76
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 88
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 454
พม่า

ภาพถ่ายจาก ctsnow