• จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 330.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 60
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 647
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 185
  • มอลตา ภาพถ่ายจาก Frank Vincentz

ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด