มอลตาคู่มือการออกเสียง - Forvo

ภาษา: มอลตา [Malti] สมัครเพื่อ มอลตา ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 330.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 58
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 647
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 174
มอลตา

ภาพถ่ายจาก foxypar4